• Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
  • Müşteri ilişkileri
  • Tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
  • Garanti belgeleri
  • Etiket ve taahhütlerin hazırlanması
  • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
  • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri
  • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
  • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
  • Tüketici Mahkemeleri tarafından ürünlerin üretiminin, satışının durdurulması, malın toplatılması ve harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda tüketici mahkemelerinde dava takibi