Araçta Oluşan Değer Kaybı Talebi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin trafik kazası nedeniyle araçta ortaya çıkan >değer kaybı ve kazanç kaybı istenmesiyle ilgili davasındaki karara göre:

“Trafik sigortacısı, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonucunda, davacıya ait aracın tamir süresince çalışamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı trafik sigortası teminatı dışında ise de araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır.”

Araç Değer Kaybı Talep Şartları

Araç değer kaybı tazminatı hakkınızın tahsil edebilmeniz için aracınızda herhangi bir yaş sınırı yoktur, fakat kilometre sınırı bulunmaktadır. 125.000 km’nin üstündeki araçlara aracın yaşı ne olursa olsun değer kaybı hakkı çıkmamaktadır. Aynı zamanda 2 sene içerisinde başvuru yapmayanlar değer kaybı hakkını kaybediyor.

Araç değer kaybı talep şartları aşağıdaki gibidir.

1- Kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçmemiş olmalı,
2- Kaza tamamen sizin kusurunuzla gerçekleşmemeli (% 100 kusurlu olmamalısınız),
3- Aracınızın yaşı 36’dan fazla olmamalı,
4- Aracınızın kilometresi 160.000’den fazla olmamalı,
5- Aracınız hurdaya çıkarılmış olmamalı.

Değer Kaybı Araç Bedeli

Kazasız bir araç ile kaza sonrasında onarılmış bir aracın piyasa değeri kesinlikle aynı olmaz. Bu sebeple piyasa veyahut davacı olan kişi, onarılan araca çarpılmadan önceki değerini veremez. Araç ne kadar kaliteli onarılmış olursa olsun orjinal haline döndürülemez. Bu sebeple ikinci el satış piyasasında aracın satış bedelinden düşülür.

Zaman Aşımı Sınırında Hukuki Karar

Araç değer kaybı zaman aşımı sınırında  hukuksal olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 72. maddesinde, ”Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar” kararını içeriyor.

Araç Değer Kaybı Davası

 Borçlar Kanunu 122. Maddesince belirtilen esaslar doğrultusunda kaza anında araca zarar vermiş olan kişinin, kendisinin kusurlu olmadığını kanıtlaması gerekir. Eğer bu durum ispatlanmaz ise araç değer kayıplarını ödemeleri gerekir.

Borçlar Kanunu 72. Maddesince, araç değer kaybı davası kaza oluşumundan itibaren ya da kazaya sebep olan kişinin tespitinden sonraki iki yıllık süreci kapsar. Bununla birlikte zaman aşımı sürelerinde kaza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde dava açılmaması durumunda bu hakları zaman aşımına uğrar.

Araç Değer Kaybı Talebi

Oluşan trafik kazalarında kusuru olmayan araç sahibi, meydana gelen değer kaybı ve hasar tespitinin karşılanması için talep açma hakkına sahiptir.

Hasar Ödemesi İçin Gerekli Bilgiler

  1. Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
  2. Anlaşmalı olarak doldurulan kaza tespit tutanağı
  3. Hasar gören araç sahibinin banka hesap bilgileri
  4. Hasar gören araç sahibinin T.C kimlik ve vergi numarası
  5. Hasar gören aracın ruhsat fotokopisi
  6. Hasar ödemesi istenen aracın ekspertiz raporu
  7. Hasar fotoğrafları

Bu yukarıda sayılan belgelerin istenmesi standart bir durumdur ancak hasar durumuna bakılarak ekstra evraklar istenebilir.