Ticaret Hukuku

Ticari alacakların takibi Şirketlere danışmanlık Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı […]

İş Hukuku

Kıdem İhbar Tazminatı davaları İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları, (maddi-manevi taz) İşe iade davaları Hizmet tespiti […]