Sağlık Hukuku

Yanlış Tedavi ile Estetik durumun bozulması vs. ile bağlı zararları tazminen maddi ve manevi tazminat davaları İş kaybı sebebi maddi […]

Sigorta Hukuku

Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları Kara, hava ve deniz […]

Borçlar Hukuku

Hukuki Muamele ve Sözleşmelerden Doğan Borçlar Sözleşmeler Haksız Fiil Haksız İktisap Borçların İfası (Ödenmesi) Borçların İfa Edilmemesi Borçların Sukutu Borç […]

Tüketici Mahkemeleri Başvuruları

Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri Müşteri ilişkileri Tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme Garanti belgeleri Etiket ve taahhütlerin hazırlanması Abonelik sistemleri […]

Şirketler Hukuku

Ticari alacakların takibi Şirketlere danışmanlık Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı […]

Miras Hukuku

Vasiyetname düzenleme Mirasçı atama Mirastan Iskat davaları Ölünceye kadar bakım sözleşmesi düzenlenmesi Mirası özgülemek sureti ile vakıf kurma ve ilgili […]

İcra – İflas Hukuku

İhtiyati haciz Haciz ve mahcuzların satışı İpotek satışı Rehnin paraya çevrilmesi Genel kredi sözleşmesi alacak takipleri Ticari kredi sözleşmesi alacak […]

Ceza Hukuku

Kamu İhalelerinden Kaynaklanan Suçlara İlişkin Davalar Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kalan Suçlar ile İlgili Açılan Davalarda Sanık ve Mağdur Vekilliği […]

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları Kamulaştırmasız el atma davaları Meni müdahele ve Ecrimisil davaları Kadastro tespiti […]

Ticaret Hukuku

Ticari alacakların takibi Şirketlere danışmanlık Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı […]